Zgłoszenie przez lekarza POZ:

Program Profilaktyczny Chorób Odkleszczowych realizuje 15 placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (przychodnie lekarzy rodzinnych) na terenie województw: podlaskiego i lubelskiego. Lekarze rodzinni kierują swoich pacjentów posiadających czynniki ryzyka zwiększające ryzyko wystąpienia boreliozy do programu.

Zgłoszenie samodzielne:

Osoby, u których występują niepokojące objawy mogą zgłosić się bezpośrednio do placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizujących Program. Przy rejestracji konieczne jest wypełnienie ankiety dotyczącej czynników ryzyka. Personel medyczny Podstawowej Opieki Zdrowotnej weryfikuje czy pacjent kwalifikuje się do programu.