Główny cel projektu stanowi zmniejszenie zapadalności i poprawa wykrywalności boreliozy z Lyme poprzez działania profilaktyczne i informacyjne. Projekt będzie skierowany do 2950os.(1390K,1560M) powyżej 15 roku życia w wieku aktywności zawodowej szczególnie narażonych ze względu na wykonywany zawód, formę̨ spędzania czasu wolnego zamieszkujących makroregion wschodni (tzn. obszar województwa podlaskiego i województwa lubelskiego), ze szczególnym uwzględnieniem regionów częstego występowania kleszczy.

Program badań skierowany jest do:
1. osoby w wieku powyżej 15 roku życia, aktywnych zawodowych, w tym 1390 kobiet oraz 1560 mężczyzn, w tym grupa szczególnie narażona zamieszkująca regiony częstego występowanie kleszczy i wykonujące zawody sprzyjające podwyższonemu ryzyku kontaktu lub spędzające wolny czas na terenach bytowania kleszcza;
2. mieszkańców województwa podlaskiego oraz województwa lubelskiego;

W dniu 3 lipca 2020r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. „Program Profilaktyki Chorób Odkleszczowych na terenie makroregionu wschodniego (woj. podlaskie, woj.lubelskie)”.
Projekt realizowany jest przez Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie.
w ramach osi priorytetowej: V Wsparcie dla obszaru zdrowia,
w ramach działania: 5.1 Programy profilaktyczne,
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista będzie tworzona na bieżąco wraz z dołączaniem POZ.

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus" Iwona Wasiluk
17-315 Grodzisk, ul. Bielska 4.

2. Niepubliczny ZOZ S.C. w Wyszkach B. Szorc, J. Paszko-Wojtkowska
17-132 Wyszki, Kościelna 2.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jolanta Krajewska
Generała Władysława Sikorskiego 95a, 18-400 Łomża.

3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MidMed Dorota Rybińska
17-120 Brańsk, Kościelna 9.

4. Alma Med spółka cywilna, Maja Boruch, Adam Boruch, 17-111 Boćki, ul. Grunwaldzka 1

5. NZOZ Przychodnia Rodzinna s.c. J. Dzieniszeski, A. Chlubicz, M. Maksimowicz
16-050 Michałowo, Szkolna 20.

6. POZ Szpitala Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo

7. Ewa Jarmoc i Adam Boruch - spółka partnerska lekarzy POZ, ul. Białostocka 7 lok. 1, 18-106 Turośń Kościelna

8. NZOZ Jolanta Krajewska, Gen. Władysława Sikorskiego 95a, 18-400 Łomża 

9. Lubelskie Centrum Medycyny Rodzinnej A. Górecka, A. Knyba spółka jawna, ul. Zygmunta Augusta 31/U01, 20-283 Lublin

10. Niepubliczny ZOZ Waldemar Knyba, ul. Mickiewicza 2, 21-515 Sławatycze

Zgłoszenie przez lekarza POZ:

Program Profilaktyczny Chorób Odkleszczowych realizuje 15 placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (przychodnie lekarzy rodzinnych) na terenie województw: podlaskiego i lubelskiego. Lekarze rodzinni kierują swoich pacjentów posiadających czynniki ryzyka zwiększające ryzyko wystąpienia boreliozy do programu.

Zgłoszenie samodzielne:

Osoby, u których występują niepokojące objawy mogą zgłosić się bezpośrednio do placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizujących Program. Przy rejestracji konieczne jest wypełnienie ankiety dotyczącej czynników ryzyka. Personel medyczny Podstawowej Opieki Zdrowotnej weryfikuje czy pacjent kwalifikuje się do programu.