Program badań skierowany jest do:
1. osoby w wieku powyżej 15 roku życia, aktywnych zawodowych, w tym 1390 kobiet oraz 1560 mężczyzn, w tym grupa szczególnie narażona zamieszkująca regiony częstego występowanie kleszczy i wykonujące zawody sprzyjające podwyższonemu ryzyku kontaktu lub spędzające wolny czas na terenach bytowania kleszcza;
2. mieszkańców województwa podlaskiego oraz województwa lubelskiego;

Kompleksowa diagnostyka w kierunku boreliozy w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej będzie przeprowadzana u uczestników z zidentyfikowanymi na podstawie ankiety, wywiadu , jak również niewłaściwych wyników badań wykonywanych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.