Nie, ponieważ nie wszystkie kleszcze są zarażone krętkami z rodzaju Borrelia. Co więcej, nawet w przypadku zarażonego kleszcza zakażenie nie następuje od razu. Jeżeli usuniemy kleszcza w ciągu kilku godzin od ukąszenia, prawdopodobieństwo przeniesienia krętków boreliozy na człowieka jest niewielkie.

W razie ukąszenia kleszcza należy jak najszybciej zdezynfekować miejsce ukąszenia i prowadzić obserwację przez około miesiąc. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek niepokojące objawy, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.