Drodzy Pacjenci,

z przyjemnością informujemy, iż program profilaktyczny realizowany przez Szpital Ogólny w Grajewie cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

W dniu 27.09.2022r. na zaproszenie Pana Burmistrza Dariusza Latarowskiego przeprowadziliśmy spotkanie informacyjne w Urzędzie Miasta w Grajewie. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o zagrożeniach jakie niesie za sobą ugryzienie kleszcza oraz zostali zaproszeni do wzięcia udziału w projekcie p.n. „Program Profilaktyki Chorób Odkleszczowych na terenie makroregionu wschodniego (woj. podlaskie, woj. lubelskie)”.

Składamy serdeczne podziękowania organizatorom spotkania.