#ProfilaktykaChoróbOdkleszczowychZawitałaWDrohiczynie.
Szpital Ogólny im. dr W.Ginela w Grajewie informuje iż, Zespół Ratownictwa Medycznego  naszego Szpitala w dniu 07.08.2021r. uczestniczył w największym spływie kajakowym w północno-wschodniej Polsce  "500 kajaków" w Drohiczynie.
W ramach którego, przeprowadził akcję informacyjną na temat: Profilaktyki Chorób Odkleszczowych.
☘️Program poświęcony jest profilaktyce, zwalczaniu i zapobieganiu chorobom odkleszczowym. Skierowany jest do zróżnicowanej grupy odbiorców, w tym osób z populacji w wieku aktywności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem osób z grupy ryzyka ze względu na wykonywany zawód, uprawiane hobby i inne czynności wykonywane w terenie w czasie wolnym od pracy, osób zamieszkujących województwa podlaskie oraz lubelskie.
☘️Główny cel: Poprawa wykrywalności i profilaktyki w obszarze chorób odkleszczowych, w szczególności boleriozy stawowej, rumienia wędrującego,
neuroboleriozy, u osób  populacji w wieku aktywności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem osób z grupy ryzyka ze względu na wykonywany zawód, uprawiane hobby i inne czynności wykonywane w terenie w czasie wolnym od pracy na terenie województwa lubelskiego i podlaskiego.
wywiad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.