Program poświęcony jest profilaktyce, zwalczaniu i zapobieganiu chorobom odkleszczowym. Skierowany jest do zróżnicowanej grupy odbiorców, w tym osób z populacji w wieku aktywności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem osób z grupy ryzyka ze względu na wykonywany zawód, uprawiane hobby i inne czynności wykonywane w terenie w czasie wolnym od pracy, osób zamieszkujących województwa podlaskie oraz lubelskie.

Główny cel: Poprawa wykrywalności i profilaktyki w obszarze chorób odkleszczowych, w szczególności boleriozy stawowej, rumienia wędrującego,

neuroboleriozy, u osób  populacji w wieku aktywności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem osób z grupy ryzyka ze względu na wykonywany zawód, uprawiane hobby i inne czynności wykonywane w terenie w czasie wolnym od pracy na terenie województwa lubelskiego i podlaskiego.