KZM jest rozpowszechnione w Europie nawet jeśli dane nie zawsze są jasne, badacze w Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ang. European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) doszli do wniosku, że w ponad 20 krajach znajdują się obszary ryzyka.

Częstość występowania infekcji wirusowych różni się w różnych krajach Europy. W krajach bałtyckich i w wielu częściach Europy Wschodniej znajduje się wiele obszarów ryzyka. Do lat osiemdziesiątych Austria była również obszarem wysokiego ryzyka, odnotowując do 700 przypadków KZM każdego roku. Dzięki szerokiemu zasięgowi szczepień wśród ludności, Austrii udało się drastycznie zredukować ilość przypadków KZM. Mimo to, szczepienie zapewnia ochronę tylko jednostce, osobom chcącym spędzić wakacje w Austrii zaleca się szczepienie przeciw KZM.