• Stosuj odpowiednie środki odstraszające kleszcze, np. obroże, preparaty na skórę.
  • W celu wybrania najwłaściwszego skontaktuj się z lekarzem weterynarii,
  • Dokładnie przejrzyj sierść i skórę zwierzęcia po spacerze.

W Europie , w tym w Polsce najczęściej występującymi chorobami przenoszonymi przez kleszcze są:

- borelioza – choroba bakteryjna

- kleszczowe zapalenie mózgu (KZM)

Na świecie istnieje jeszcze ponad 50 innych chorób odkleszczowych.