Najczęściej występującą chorobą odkleszczową jest borelioza, nie jest to jednak jedyna choroba przenoszona przez kleszcze. Jak tłumaczy dr hab. Renata Welc-Falęciak:

– Borelioza to choroba odkleszczowa, która występuje najczęściej. W ostatnich latach notuje się corocznie ok. 20 tys. nowych przypadków. Znacznie rzadziej występuje kleszczowe zapalenie mózgu. Tutaj liczba jest dosyć stała – ok. 300 nowych przypadków każdego roku. Sporadycznie odnotowuje się w Polsce także przypadki babeszjozy oraz anaplazmozy granulocytarnej, najczęściej są to zakażenia bezobjawowe.

Choroby, o których wspomina ekspertka, można odróżnić od boreliozy na podstawie zróżnicowanych objawów.

Głównym i najczęściej rozpoznawanym objawem boreliozy jest rumień wędrujący (rozlewające się wokół miejsca wkłucia kleszcza zaczerwienienie skóry). Boreliozie towarzyszą także objawy ogólne takie jak zmęczenie, ból i zawroty głowy.

Babeszjoza, kleszczowe zapalenie mózgu oraz anaplazmoza granulocytarna nie wykazują natomiast swoistych, charakterystycznych objawów klinicznych. U większości pacjentów zarażonych chorobami odkleszczowymi przebieg choroby jest bezobjawowy lub występują objawy grypopodobne: wysoka gorączka, dreszcze, bóle głowy, mięśni i stawów, zwiększona potliwość, ogólne osłabienie, złe samopoczucie. Choroby te mogą także wywoływać objawy ze strony układu pokarmowego takie jak wymioty, biegunka, bóle brzucha.